Installation av kamin

Det finns många fördelar att installera en brakamin i sitt hus eller stuga. Speciellt om man ser till hur stor skillnad kostnaden för uppvärming kan göra för ditt hem. Det kan också ses som väldigt fördelaktigt med tanke på att elpriserna ökar. En braskamin kan sänka dina uppvärmingskostnader.

Genom att installera en brakamin kan det ge understödsvärme vid t.ex elavbrott eller om man vill komplettera sin nuvarande uppvärmningskälla. Men en brakamin är bland de mest gemytliga och stämningshöjande sakerna man kan ha i sitt hem, inte minst när kylan kommer krypande.

Har man redan en skorstensstock som är i bra skick och har den täta skorstenskanaler som är godkända för eldning kan man installera en braskamin på en dag.

Här listar vi några saker som du behöver tänka på innan du ska installera en braskamin.

Bygglov

Om du ska installera en kamin eller en skorsten i din bostad eller fritidshus behöver du först ansöka om bygglov. Du behöver även ansöka om bygglov om du installerar eller byter ut en befintlig braskassett eller spisinsats. Detta är ett måste då det kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer.

Viktigt

Innan du påbörjar en installation måste du redan från början ha ansökt och fått ett godkännande och beslut (startbesked) från stadsbyggnadskontoret i din kommun. Du ska även kontakta den lokala skorstensfejarmästaren i din kommun för besiktning av din skorsten.